CNC Barcelona, es constituteix el 23 de març de 1995.

És una empresa dedicada al sector immobiliari, principalment a la gestió de compra i venda de sòl per a la construcció de vivendes, bé siguin sòls urbans llestos per edificar o sòls urbanitzables per a desenvolupar mitjançant Pla Parcial o altres instruments d'ordenació.

A més d'aquest producte, també treballem sòl per a hotels i disposem d'una gran cartera hotelera entota espanya, camps de golf, geriàtrics, habitatges tutelats o assistits, industrials, comercials i edificis amb o sense inquilins. La nostra experiència i coneixement del mercat immobiliari ens permet oferir una àmplia cartera de productes a tota Espanya. 

CNC, compta amb diversos departaments tècnics i amb un gran equip de professionals com arquitectes, advocats, tècnics urbanístics i comercials, que fan que destaqui dins del sector immobiliari.

El sistema de treball de la nostra empresa és el factor decisiu per a obtenir la fidelitat dels nostres clients.

  • Anàlisi i Avaluació de Projectes, ens capacita per assessorar-lo en la presa de decisió en projectes d'inversió.
  • Estudis de mercat, es realitzen sobre qualsevol ús concret, el contingut genèric d'aquests estudis és la delimitació de les zones, relació de les promocions estudiades, incloent la tipologia del producte, situació de la venda de la promoció estudiada, situació de la venda de la promoció, etc. conclusions i annexos gràfics de les promocions estudiades.
  • Gestió urbanística, es realitzen les gestions necessàries per al desenvolupament d'una actuació urbanística en un determinat sòl urbanitzable i no urbanitzable. Seguiment de sòl, inclòs formalització de convenis i modificacions puntuals de plantejament general o de desenvolupament, tant de classificació com de qualificació. I desenvolupament dels diferents sistemes d'actuació, compensació i cooperació, etc.